Her finder du praktiske oplysninger angående begravelser.

Henvendelse

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

Gravsten på Staby Kirkegård   Gravsten på Madum Kirkegård er under udarbejdelse.

 

Henvendelse

Ved dødsfald se her.

Det er sognepræsten, der vil stå for begravelser og bisættelser. Kontaktoplysningerne findes her.

Personalet ved Staby - og Madum Kirke har fast fridag om mandagen. Der kan derfor ikke foretages kirkelige handlinger denne ugedag. Ved ønske om begravelse eller bisættelse en lørdag bestræbes det på, at tidspunktet bliver kl. 11.00.

Pyntning af kirken:

Ønsker man at pynte kirken,skal dette aftales med graveren, det er ikke graverens opgave at pynte kirken. Der er tre muligheder i den forbindelse:

A: Man kan bruge kirken som den er.

B: Man pynter selv kirken.

C: Man bestiller en blomsterhandler til at pynte kirken.

 

Der er forslag til begravelsessalmer her.

 

 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Første brugsperiode (også kaldet fredningstiden) er:

  • 25 år for kister
  • 15 år for urner.
  • 50 år for egetræskister eller kister med zinkindlæg.

 

For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken er det gratis i fredningstiden.

Både medlemmer og ikke-medlemmer betaler følgende efter fredningstiden:

1 kisteplads pr. år            63,52 kr.  
1 urnegravsted pr. år   57,80 kr.  

Fornyelsen kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Taksterne er ikke momspligtige.

 

Til toppen

Muligheder for ren - og vedligeholdelse af gravsteder

A: Legatgravsted

B: Aftaler med graveren

C: Man passer selv gravstedet

 

A  At have et 'Legatgravsted' kræver en 'Legataftale'. Henvendelse skal ske til kirkeværgerne ved Staby - og Madum  Kirker.

Angående 'Legatgravsteder' under Ribe Stift: Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantarbejder, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt opretning af gravminder. Hvis der er ønsker derudover kontaktes graveren.

Flerårige legatgravstedsaftaler  - se priser og muligheder for pleje og vedligehold på de forskellige kiste - og urnepladser, kranse og blomster, samt grandækning her.

 

B:Hvis der ikke er truffet 'Legataftaler', er der mulighed for en etårig aftale, se priser m.m. her. Man henvender sig til graveren.

Hvert år - det vil sige sidst på året - bliver der opkrævet penge, efter den aftale der er lavet i det indeværende år.

Graverens timeløn 470,00 kr. incl.moms (2023).

(Når vinteren nærmer sig): Et bundt gran 75 kr. (2023).

 

C: Når stenen med afdødes navn m. m. er placeret påhviler det gravstedsindehaveren at anlægge og renholde gravstedet. Man kan eventuelt rådføre sig med graveren.

 

Udpluk af ordensbestemmelser ved Staby - og Madum Kirke:

a. Der må på gravstederne kun benyttes en ral-type, der er godkendt af menighedsrådet.

b. Der må ikke anvendes elektrisk lyspynt på gravstederne.

c. Gravpynt skal være af naturmateriale.

d. Legatgrave skal anlægges af graveren. Ved overtagelse af selvholdte gravsteder til legatgravsteder, skal graveren/menighedsrådet godkende kvaliteten af planter. Er der tale om udskiftning af planter, skal gravstedsholder betale udgiften.

e. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

f. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

g. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes af graveren.

h. Planteafstand til hækken skal være mindst 20 cm.

i. Det er den samme slags ral, der anvendes overalt på kirkegården.

Med hensyn til sikring af gravsten, se her.

 

Flagregler

  • Ved dødsfald hejses flaget først på hel, hvor det bliver et øjeblik, før det sættes på halv, dvs. nedhales så langt at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe et øjeblik, hvorefter nedhalingen finder sted.
  • På bisættelsesdagen/begravelsesdagen er flaget på halv. Her anbefales det at aftale med graveren, om flaget skal forblives på halv, eller det skal hejses på hel efter jordpåkastelse.

 

  

 


 

Gravsten på Staby Kirkegård

Angående gravsten fra de nedlagte gravsteder på kirkegården.

Når gravstedet er nedlagt, og gravstenen fjernes fra gravstedet, er stenen gravstedsejerens de næste 4 uger. Derefter overgår ejerskabet til kirken.

Gravstenene bliver hensat i den sydvestlige afdeling af kirkegården. Når der er sten nok, eller for mange, får vi stenhuggeren til at hente dem. Dette er omkostningsfrit for gravstedsbrugerne.

Der bliver ikke fjernet gravsten fra Staby Kirkegård før navn og årstal er fræset af. De få stk. der er bevaringsværdige, har museumsfolk fra Ringkøbing været behjælpelige med at udtage. Museets folk har taget udgangspunkt i Kirkeministeriets vejledning om regristrering af gravminder. Denne vejledning kan ses her i forkortet udgave. Se også hele 'Vejledning om regristering af gravminder' her.

HER ses et kort (2022) over Staby Kirkegård. Forstør eventuelt ved at trykke på tasten: Ctrl - og scrool derefter med hjulet på musen.

HER ses et kort ( 2022) over Madum Kirkegård. Forstør eventuelt ved at trykke på tasten: Ctrl - og scrool derefter med hjulet på musen.

 

Gravsten på Madum Kirkegård

Der er ved at blive udarbejdet en plan for bevarelse af gravsten på Madum Kirkegård.

 

Vedrørende urnenedsættelse:

Medlemmer af folkekirken skal ikke betale for nedsættelse af urne på fredage efter kl. 12.00 og på lørdage.

Ikke - medlemmer af folkekirken skal betale den pris - der svarer til den faktiske udgift - her beregnes 3 timer til i takstbladet oplyste timeløn (fx i 2022 er det 463,39 kr./timen), - og at der skal opkræves det dobbelte på fredage efter kl. 12.00 og på lørdage.


 Vedtægter og priser for ikke medlemmer af folkekirken. Se her.

 

Til toppen