Melodivalg vedrørende klokkespillet i Staby Kirke indsat i 2023

Årshjulet er fortsat under udarbejdelse.

 

Marts

08.56 I østen stiger solen op

12.00 Giv mig Gud en salmetunge

15.00 Guds nåde er en vintergæk

18.00 Dagen går med raske fjed

 

April                                                                                                                      Påske

08.56 Lystes engel går med glans                                                                           Hil dig Frelser og forsoner

12.00 Jeg vil din pris udsjunge

15.00 Alt står i Guds faders hånd

18.00 Se min engel

Maj                                                                                                                        

08.56 Til himlene rækker I al sin glans                                                                      

12.00 Det dufter lysegrønt af græs                                                                                                                

15.00 Han kommer med sommer                                                                             

18.00 Der står et slot i Vesterled      

 

Pinse 

I al sin glans

Nu bede vi den Helligånd

Du som går ud fra den levende Gud

Et hav, der vugger sig til ro

 

Juni

08.56 Morgenstund har guld i mund

12.00 Af dybsens nød

15.00 Danmark nu blunder

18.00 Du som går ud fra den levende Gud

 

Juli

08.56 Nu rinder solen op af østerlide

12.00 Lovsynger Herren

15.00 Vidunderligst af al på jord

18.00 Nu er jord og huimmel stille

 

August

08.56 Giv mig Gud en salmetunge

12.00 Og det var en skærsommerdag

15.00 Dommer over levende og døde

18.00 Du som har tændt millioner af stjerner

 

September

08.56 Alt står i Guds fadershånd

12.00 Vipper og springer

15.00  Sensommervise/Æbler lyser rødt på træernes grene

18.00 Et hav, der vugger sig til ro nu (Nr. 593 i Højskolesangbogen 19. udg.)

 

Oktober

08.56  Vor Gud han er så fast en borg

12.00 Nu falmer skoven trindt om land

15.00 Du gav mig o Herre en lod af din jord

18.00 Nu går solen sin vej

 

November

08.56

12.00

15.00

18.00

 

December a

08.56

12.00

15.00

18.00

 

December b

08.56

12.00

15.00

18.00

 

Januar

08.56

12.00

15.00

18.00

 

Februar

08.56

12.00

15.00

18.00