Nedenstående er forretningsorden, stillingsbeskrivelser m.m.

Præsten

Kontaktperson

Kirkeværge

Kirkeudvalg

Kirkegårdsvedtægt_Madum_Staby

Regnskabsfører

Kasserer

Præstegårdsudvalg

Menighedsråd

Fællesmøder Staby Madum

Graver Staby, Graver i Madum

Medhjælper graver

Organist

Kirkesanger