Konfirmandundervisning foregår i præsteboligen  på Nørrevej 5, Staby, 6990 Ulfborg.

Hvis man vil konfirmeres og enten går i 7. klasse eller er fyldt 14 år, skal man møde op til den første konfirmandundervisningstime efter sommerferien. Der vil de unge få udleveret en tilmeldingplanket, som de kan tage med hjem og få udfyldt.

Det er helt frivilligt om man vil konfirmeres - man kan deltage i undervisningen og vælge ikke at blive konfirmeret, og man kan vælge ikke at deltage i undervisningen og sove længe onsdag morgen! Men hvis man vil konfirmeres, så er der nogle regler og krav, der skal overholdes.

Der er mødepligt til undervisningen og et vist antal gange, hvor de skal i kirke. ( De unge og jeg beslutter hvor mange gange, man skal gå i kirke, når vi mødes første gang).

 

Staby - Madum Pastorat

Konfirmationen i år 2023 er i Staby Kirke på St. Bededag den 5. maj kl. 10.30.

Der er truffet beslutning om, hvornår de fremtidige konfirmationer vil ligge: Lørdagen før 5. søndag efter påske.

Oversigten over de kommende år

2024:  4/5

2025:   24/5

2026:   9/5

2027:    1/5

2028:   20/5

2029:    5/5

2030:   25/5

2031:   17/5

Med venlig hilsen Staby - Madum Menighedsråd

 

Man kan også vælge at blive konfirmeret i en anden kirke, og så skal man lige undersøge, hvornår denne kirke afholder konfirmation.

 


Via dette link kan man høre om og læse endnu flere relevante oplysninger angående konfirmation.

 


  Salme anno 2011 Her er teksten på en konfirmandsalme: "Det sker", som er skrevet i 2011 af Leif Rasmussen. Her er noderne til teksten lavet af Hans Holm.


                                                                                                                                

     Der er pyntet med blåfresia og pink-farvede nelliker i Staby Kirke. (Menighedsrådet sørger for pyntningen).

 

Nedenstående foto: Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne 2024 foran Staby Kirke. Foto: Niels Christian Schultz.

Konfirmander 2024

 

 Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne 2023 foran Staby Kirke.  Foto: niels Christian Schultz.

konfirmanderne2023

 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne 2022 foran Staby Kirke.

 Nedenstående foto er taget af Niels - Christian Schultz.

konfirmation2022

 

 Nedenstående foto er taget af Niels - Christian Schultz.

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne anno 2021 ved Staby Kirke.

konfirmation2021

 

Nedenstående foto er taget af Niels - Christian Schultz

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne anno 2020 foran Staby Kirke.

konfimation staby 2020

 

 Fotograf Mikkel Jezequel har taget samtlige nedenstående foto.

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne anno 2019 foran Staby Kirke.

konfirmation 2019

 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne anno 2018 foran Staby Kirke.

konfirmation 2018

 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen sammen med konfirmanderne anno 2017 foran Staby Kirke.

foto 1

 

Sognepræst Arne Aa sammen med konfirmanderne anno 2016 foran Staby Kirke.

Nr. 2

 

 

 Sognepræst Niels Henrik Arendt sammen med konfirmanderne 2015 foran Staby Kirke.

sta15

  Sognepræst Niels henrik Arendt sammen med konfirmanderne anno 2014 foran Staby Kirke.

 


 Sognepræst Niels Henrik Arendt sammen med konfirmanderne anno 2013 foran Staby Kirke.

2013

 

 

Sognepræst Astrid Louise Agerskov sammen med konfirmanderne anno 2012 foran Staby Kirke.

images/M_images/gruppefoto2.jpg

 


 Sognepræst Astrid Louise Agerskov sammen med konfirmanderne anno 2011 foran Staby Kirke.

images/M_images/kon1.jpg

 


 Sognepræst Astrid Louise Agerskov sammen med konfirmanderne anno 2010 foran Staby Kirke.

 

 

 


 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail