Madum Kirke   (Siden er under opbygning, men i nedenstående er der lidt info.)

Madum Kirke er en lille kirke, som blev inviet til St. Laurentius.

Skt. Laurentius  er født omkring 230 i Toledo og han døde den 10. august 258 i Rom i Italien. Han var en katolsk helgen. En legende fortæller at han, efter at pave Sixtus 2. blev henrettet, fordelte kirkens skatter til de fattige. Dette var da imod kejser Valerians befaling. For dette blev Laurentius langsomt stegt. Han blev begravet på kirkegården Campus Veranus, dog er hans hoved i Vatikanet.

Siden 354 har han været fejret den 10. august. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist (dødsmåden) eller en pengepung (det som fremprovokerede henrettelsen). Han er de fattiges, de forbrændtes og brandvæsenets helgen.

Kilde: Wikipedia

Figuren af St. Laurentius hænger på den nordlige væg i "tårnrummet" af kirken.

laurentus

 

Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt tårn mod vest og våbenhus mod nord, begge senmiddelalderlige tilføjelser. Det hvælvede tårnrum, der i perioden 1897 - 1948 tjente som forhal, har spidsbuet åbning mod skibet.

Madum Kirke 2023

 

Kirken er hovedrestaureret 1948 - 49.

På granitalterebordet er et forgyldt egetræskrucifiks fra 1949 (maleren Jais Nielsen). Som korudsmykning tjener desuden en glasmosaik i østvinduet. (Jesus og børnene) af samme kunstner.

I skibets sydøst hjørne er der rester af middelalderligt sidealterbord.

I kirken er der to udskårne figurerfra en sengotisk altertavle (Kristus, der fremviser sine sår). Samt en helgen (formentlig St. Laurentius).

Romansk døbefont.

Prædikestol med lydhimmel fra omkring 1675.

 

Kirkeklokken  

Den gamle kirkeklokke uden indskrift er fra 1400 - tallet.

I 2007 - 08 blev loftet over kor og skib renoveret og hele tårnet blev gennemgående restaureret, der blev opsat en ny klokke på klokkestol af egetræ, og der blev lavet en automatisk ringning.

Den nye klokke bærer inskriptionen: 'Kalder til kirke mellem hav og hede, Gud til ære mennesker til trøst'.

Rebet til den gamle klokke er ført fra tårn ned i kirke, så der kan ringes med begge klokker samtidig.

 

Orgelet

orgelet i MAdum Kirke 2022

 

Niels Henrik Arendt var primusmotor for at få det gamle orgel udskiftet til et "nyt". I samarbejde med orgelkonsulent Svend Prip i Sønderjylland og menighedsrådet i Madum fandt de frem til det orgel, der står i kirken nu. Orgelet var gratis, men der er betalt for levering og opstemning af det. Orgelet har været lidt større end det er i dag, men det blev gennemrenoveret da det kom ind i Madum Kirke.

Orglet er af mærket Marcussen & Søn og er oprindelig bygget til Agedrup Kirke på Fyn i 1964. Dette er senere opstillet i Madum Kirke i 2016. Orgelet blev indviet den 27. august 2017 af Kaja Christensen, tidligere lærer på Vestervig Kirkemusikskole. Biskop Elof Westergaard forestod gudstjenesten.

Orglet er udstyret med 7 stemmer, 1 manual og pedalværk.

Lizzi Mikkelsen og Inger Andersen har strikket dækkenet til manualet.

strik orgel1a                

 

 

strik orgel2a

 

strik orgel3a

 

 

Kirken i film

Madum Kirke indgår i to danske film: Carl Th. Dreyer brugte den i sin filmatisering af Kaj Munks 'Ordet',  mens Knud Leif Thomsen havde den med i sin filmatisering af Blichers 'Hosekræmmeren'.